+86-400-004-7711   jcgg@zgztcg.com    登录    注册    会员中心    下载中心

您现在的位置:北京赛车 >> 管理制度

一、员工在岗9奖
合理建议奖                    200/400/特议/次
见义勇为奖                    200/400/特议/次
检举揭发奖                    200/400/特议/次
节约资源奖                    300/600/特议/次
安全生产奖                    300/600/特议/次
重视质量奖                    300/600/特议/次
环保提升奖                    300/600/特议/次
业绩突出奖                    500/1000/特议/次

创新研发奖                    500/1000/特议/次


二、员工在岗20罚
迟到早退罚               200/400/特议/调岗/开除/次
脱岗旷工罚               警告/500/1000/特议/调岗/开除/次
乱玩手机罚               警告/500/1000/特议/调岗/开除/次
烟酒睡觉罚               警告/500/1000/特议/调岗/开除/次
卫生脏乱罚               警告/500/1000/特议/调岗/开除/次
工不到位罚               警告/500/1000/特议/调岗/开除/次
不听指挥罚               警告/500/1000/特议/调岗/开除/次
浪费资源罚               警告/500/1000/特议/调岗/开除/次
轻视质量罚               警告/500/1000/特议/调岗/开除/次
打架斗殴罚               警告/500/1000/特议/调岗/开除/次
违规操作罚               警告/500/1000/特议/调岗/开除/次
弄虚作假罚               警告/500/1000/特议/调岗/开除/次
轻视环保罚               警告/1000/2000/特议/调岗/开除/次
轻视安全罚               警告/1000/2000/特议/调岗/开除/次
通外泄密罚               警告/1000/2000/特议/调岗/开除/次
恐吓报复罚               警告/1000/2000/特议/调岗/开除/次
栽赃陷害罚               警告/1000/2000/特议/调岗/开除/次

蓄意破坏罚                 警告/1000/2000/特议/调岗/开除/次

 

 

 

北京赛车pk10投注 北京赛车pk10投注 北京赛车pk10投注 北京赛车pk10投注 北京赛车pk10投注 北京赛车pk10投注北京赛车PK10开奖直播历史记录 北京赛车pk10投注 pk10开奖结果 北京赛车pk10投注 北京赛车pk10投注